Årstämma 2021!

Vi är nu mitt uppe i våren och vi hoppas alla att denna eländiga pandemi snart kan komma till sin ända. Nacka SIK har kunnat hålla juniorträningarna öppet större delen av terminen och det är vi glada för. Nu hoppas vi bara att schacktävlingarna kan komma att återupptas till hösten. Vi i klubben kommer att hålla årsstämma tisdagen den 1:a juni kl. 18:30, preliminärt i Vilans Skola, men detta kan komma att ändras till en elektroniskt hållen stämma, vilket vi i så fall får återkomma till. Handlingarna till årsmötet kommer under kommande veckor att skickas ut per post till alla er som var medlemmar förra året, samt till er som har erlagt avgift för 2021. Har ni ännu inte erlagt årets avgift så påminner vi om det: 500 kr för juniorer och 600 kr för seniorer, till Nacka SIK:s bankgiro på 5062-2869.

Juniorträning i Vilans skola igen

Nacka SIK har goda nyheter att meddela! Myndigheter har på senare tid betonat vikten av att fritidsverksamhet som riktas till barn ska kunna hålla öppet. Vi i klubben hörsammar detta och istället för onlineverksamhet så startar vi upp juniorträningen i biblioteket i Vilans Skola nu på tisdag den 2 februari kl 17:00. Med det sagt så gäller det fortfarande förstås att generellt vidta lämpliga åtgärder för att förhindra smittspridning, och jag tror att de flesta är medvetna om detta vid det här laget. Vi vill särskilt poängtera att ni föräldrar som besöker schackträningen inte ska vistas direkt inne i biblioteket, med undantag för soffgruppen precis vid ingången. I den mån vi vuxna vill spela schack så får vi hålla oss utspridda i skolmatsalen intill.

Träningar och tävlingar inställda tills vidare

Tyvärr går smittspridningen i Region Stockholm åt fel håll. Folkhälsomyndigheten har utfärdat nya och skärpta råd, och klubben har av Stockholms Schackförbund uppmanats att följa dessa råd. Mot bakgrund av detta så kommer de fysiska schackträningarna att läggas på is tillsvidare. Med det sagt, så kan klubben komma att bedriva verksamhet online. Mer information om detta kommer i så fall framöver.

Med varma schackhälsningar och med hopp om att snart kunna återgå till våra normala liv.

Säsongsstart tisdagen den 18 augusti 2020!

Sommaren är snart inne på sitt slutskede och skolstarten nalkas. Med detta så är det även dags för schacksäsongen att dra igång! Coronapandemin är som bekant fortfarande en begränsande kraft i samhället, men smittspridningen avtar i nuläget och fler verksamheter öppnar upp runtom i världen. För schackklubbens egen del tänker vi pröva att hålla fysiska klubbträffar som normalt, men med ”social distansering” implementerad. Vi ses tisdagen den 18 augusti kl 17:00 i Vilans Skola! Jag får också påminna om betalning av medlemsavgift för er som vill vara medlemmar i klubben och vet med er att den inte är betald ännu.

Träningar och tävlingar inställda tills vidare

Nacka Schack ställer in träningar och tävlingar tills vidare med start från och med 17 mars.

Med anledning av risken för spridning av virus önskar skolledningen på Vilans skola dra ner på ej nödvändiga sammankomster i skolans lokaler.

Då det inte råder ett generellt förbud har de inte formell rätt att förbjuda vår verksamhet men som ordförande i Nacka Schack anser jag att det är självklart att vi följer skolans uppmaning och därmed tillsvidare ställer in vår verksamhet. Jag hoppas att alla har förståelse för detta. 

För den som är eller har barn som är schacksugna rekommenderar vi följande helt kostnadsfria sajt för on-line spel och lösning av schackproblem (finns på svenska):

www.Lichess.org

Dessutom finns det otaliga schacklektioner att utforska(främst på engelska) gratis på Youtube:

www.youtube.com

Om stoppet blir långvarigt kommer vi undersöka möjligheten att vår ungdomstränare har lektioner via datorn till barnen på ett program som heter discord.

Med vänliga schackhälsningar och förhoppningar om att livet snarast återgår till det normala,

Staffan Eriksson, ordförande Nacka SIK

Marco Sätherblom, sekreterare Nacka SIK