Årstämma 2021!

Vi är nu mitt uppe i våren och vi hoppas alla att denna eländiga pandemi snart kan komma till sin ända. Nacka SIK har kunnat hålla juniorträningarna öppet större delen av terminen och det är vi glada för. Nu hoppas vi bara att schacktävlingarna kan komma att återupptas till hösten. Vi i klubben kommer att hålla årsstämma tisdagen den 1:a juni kl. 18:30, preliminärt i Vilans Skola, men detta kan komma att ändras till en elektroniskt hållen stämma, vilket vi i så fall får återkomma till. Handlingarna till årsmötet kommer under kommande veckor att skickas ut per post till alla er som var medlemmar förra året, samt till er som har erlagt avgift för 2021. Har ni ännu inte erlagt årets avgift så påminner vi om det: 500 kr för juniorer och 600 kr för seniorer, till Nacka SIK:s bankgiro på 5062-2869.