Protokoll från årsmöte i Nacka Schack- och Idrottsklubb

Protokoll från årsmöte i Nacka Schack- och Idrottsklubb

Tid: tisdagen den 18 april 2017 kl. 17.00
Plats: Vilans skola, Kvarnholmen, Nacka

Närvarande: Simon Söderlund, Vladimir Mytsko, Olga Lougovaia, Mikael Nordström, Marco Sätherblom, Mikael Sandberg, Åke Blomqvist, Christer Sahlberg, Svante Wedin, Rune Ljungberg, Viktor Thorell, Nicholas Hjelmberg, Jan-Ingemar Ärnström, Staffan Eriksson, Göran Klar, Claudia Manzauares, Gabriela Aaltonen, Martin Aaltonen, Viktor Koffman, Liam Westin Sjöberg, Liam Klahr, Teddy Goitom, Axel Ornstein, Tore Kellquist.

 • 1 Tore Kellquist hälsade alla välkomna och vände sig till särskilt inbjudna gäster nämligen Svante Wedin, f d ordförande i Tyresö SK samt schacktränarna Göran Klar och Viktor Thorell. Senare skulle även stormästaren Axel Ornstein ansluta till årsmötet.  Efter årsmötesförhandlingarna skulle det bjudas på smörgåsar och som avslutning kaffe med en exklusiv schacktårta.
 • 2 Till mötets ordförande valdes Svante Wedin.§3 Till att föra protokollet från årsmötet valdes Tore Kellquist och till att jämte mötesordföranden justera protokollet utsågs Marco Sätherblom, tillika rösträknare.§4   Förklarades mötet behöringen utlyst.§5   Jouni Tuomainen framförde önskemål om att ta upp två frågor under punkten Övriga frågor nämligen elitsatsning och extraträning för barn. Med den kompletteringen beslöts att godkänna dagordningen.

  §6   Verksamhetsberättelsen, som varit utskickad i god tid till alla medlemmar, kommenterades av Tore Kellquist.

  §7   Kassören Mikael Sandberg redovisade det ekonomiska utfallet för det gångna verksamhetsåret.

  §8   Revisorn Jan-Ingemar Ärnström föredrog revisionsberättelsen och föreslog mötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Årsmötet beslöt at ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

  §9   Tore Kellquist kommenterade styrelsens förslag till arbetsplan, som också varit utskickad i god tid till alla medlemmar, Mötet godkände styrelsens arbetsplaner.

  §10  Beslöts att bibehålla nuvarande medlemsavgifter, dvs. 500 kr för senior och 100 kr för junior.

  §11  Mötet beslöt att till ordförande på ett år omvälja Staffan Eriksson och till styrelseledamöter på två år nyvälja Christer Sahlberg, Marco Sätherblom och Nicholas Hjelmberg samt till suppleanter på ett år omvälja Gunnar Wahlberg och nyvälja Olga Lougovaia och Felix Tuomainen. Tre ledamöter Mikael Sandberg, Jouni Tuomainen och Tore Kellquist valdes vid årsmötet 2016 till ledamöter på två år och har således ett år kvar på sina mandatperioder. Till revisor på ett år omvaldes Jan-Ingemar Ärnström.

  §12  Till valberedning beslöts att omvälja Sören Lövkvist, sammankallande, och Mikael Nordström.

  §13  Efter diskussion kring de frågor som Jouni väckt beslöts att hänskjuta dessa till styrelsen. Ett konstverk med schackmotiv som tilltänkt vandringspris i klubbmästerskap visades upp för årsmötet. Uppdrogs åt styrelsen att ta ställning till om och hur tavlan skulle användas.

  §14  Mötesordföranden förklarade mötet avslutat.

  Vid protokollet

Tore Kellquist

Justerare:
Marco Sätherblom          Svante Wedin                                                                                                        Mötesordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *