Arbetsplan för 2017

Förslag till arbetsplan för 2017 (Bilaga till årsmötesprotokoll för 2017)

Spellokal

Vilans skola förblir klubbens fasta mötesplats för spel på tisdagskvällar

Tollare folkhögskola står fortsatt till förfogande som spelplats men som läget är nu lär den inte bli aktuell på ett bra tag.

Tävlingar i egen regi

Tre tävlingar i egen regi blir aktuella att genomföras under verksamhetsåret. Det gäller
– dels klubbmästerskap, varav en som blixt, för egna medlemmar
– dels ett Nackamästerskap öppet för alla
– dels en särskild tävling för deltagarna i pilotförsöket med ”ämnescheck”

Klubbmästerskapet planeras äga rum under våren

Vad gäller Nackamästerskapet kan det tidigast bli aktuellt efter sommaren eftersom det kräver en hel del planering.

Deltagande i lagtävlingar

För säsongen 2017 – 2018 räknar vi med att anmäla ett eller ev. två lag till Stockholmsserien. Klubben är öppen för att möta enskilda grannföreningar antingen på hemma- eller bortaplan.

Kommunikation och marknadsföring

Fortlöpande information och inlägg på NackaSchack/Facebook
Uppdatering av hemsidan
Aktuell information till medlemmarna via epost
Affischer och flygblad för lokal spridning på skolor och allmänna mötesplatser

Ta reda på om det finns ett behov av samt inte minst ekonomiska förutsättningar för att ta fram ett åttasidigt informationsblad med intervjuer, reportage och artiklar om schackklubbens verksamhet

Kommunalt finansieringsstöd

Det finns möjligheter att söka kommunalt finansieringsstöd. Det gäller
– dels lokalt aktivitetsstöd, som söks i februari varje år och avser föregående års verksamhet
– dels administrationsbidrag till juniorverksamhet, som söks i maj
– dels bidrag till projekt, som söks när det kan bli aktuellt.

För schackklubben gäller det att bevaka dessa möjligheter.

Projekt

En projektidé som sannolikt skulle få kommunalt gehör skulle kunna vara att arrangera möten mellan nyanlända och inhemska ungdomar med syftet att bidra till ökad integration.

En andra omgång av pilotförsöket med ”ämnescheck” bör övervägas och därför tas upp till diskussion med Nacka kommun.

Schackkurser för pensionärer i samarbete med SPF och PRO

Nacka utmärker sig genom att ha några av landets främsta juniorer.  Även om schackklubbens huvuduppgift är att främja intresset för schack bland skolungdomar i största allmänhet bör vi inte utesluta en särskild satsning på talangfulla ungdomar. Förutsättningar att samla en grupp om tio talanger, som tränas av ett par skickliga schacktränare, bör prövas.

 

En eldsjäl för schacket har lämnat oss

Han var en eldsjäl för schacket. Så kommer vi att minnas Gunnar Wahlberg, som lämnade oss den 19 augusti efter en längre tids sjukdom 70 år gammal.  Begravningen ägde rum i Nacka kyrka torsdagen den 14 september. Gunnar var med och grundade Nacka Schack- och Idrottsklubb och ingick i vår styrelse. Han har på olika sätt bidragit till vår verksamhet och vi medlemmar har all anledning att minnas honom för hans insatser. På det nationella planet var Gunnar framförallt engagerad i Rilton Cup, där han var ansvarig för lottning och domarfrågor. 2014 utsågs Gunnar till Hedersmedlem i Stockholms Schackförbund. Förbundets ordförande Jan Wikander har skrivit några minnesord om Gunnar, som går att läsa på förbundets hemsida.
NSIK har hedrat Gunnar med att sätta in en slant på Hjärt- och Lungfonden.

 

Premiär för första KM

På tisdag (12 sept.) är det premiär för klubbens första klubbmästerskap. Följande tolv spelare möts i nio ronder med avslut 5 december:
Tommy Sjöstrand, Liam Sjöberg Westin,
Christer Sahlberg, Tore Kellquist, Vladimir Mytsko, Nicholas Hjelmberg,
Mikael Nordström, Staffan Eriksson, Tarik Sahin, Alper Sahin, Simon Söderlund och Jouni
Tuomainen.

Spellokal är Vilans skola på Kvarnholmen och speltiden är 40 drag på 90 minuter och därefter 30 minuter för resten av partiet med ett tillägg på 30 sekunder per drag. Turneringen är Elorankad och döms av registrerad domare.

Nu startar höstsäsongen!

Schackvänner i Nacka SIK!

Sommaren går mot sitt slut och med det står en spännande höstsäsong för dörren! Nacka Schack- och Idrottsklubb bjuder in till säsongsstart tisdagen den 29 augusti 2017 kl 17:00. Spelplats är precis som tidigareVilans Skola, Danvikshemsvägen 4, 131 31 Nacka där vi håller till i biblioteket samt i matsalen. Har ni schackintresserade vänner och bekanta är de naturligtvis välkomna till säsongsstarten också!

Den största klubbnyheten för säsongen får nog sägas vara Nacka SIK:s allra första KM, dvs. klubbmästerskap. Inbjudan gick ut per e-post redan i juli månad, men bifogas även här. Sista anmälningsdatum är den 27 augusti och anmälan görs till spelledare Nicholas Hjelmberg, vars kontaktuppgifter återfinns i inbjudan.

För övrigt i tävlingsväg så har klubben för avsikt att återigen ställa upp i Stockholmsserien, där vi hamnade på en andraplats i div. VI i våras. Stockholmsserien är en ELO-rankad lagtävling som kan ses som en regional förlängning av Allsvenskan. Kanske kan vi säkra avancemang till div. V denna säsong? Dessutom är tanken att också ställa upp i en annan regional lagtävling, nämligen Lag-DM, dvs. distriktsmästerskapen för lag. Mer information om dessa två lagtävlingar finns på Stockholms Schackförbunds hemsida www.stockholmsschack.se

För er som är så pass schacksugna att ni inte kan vänta till klubbens säsongsstart kan vi passa på att tipsa om att Stockholms Schackförbund anordnar en blixtturnering på Stockholms Schacksalonger nästa vecka, nämligenStockholm Open-blixten som går av stapeln den 21 augusti kl 19:00. Se förbundshemsidan för mer information.

Väl mött till säsongsstarten önskar styrelsen för Nacka SIK!

Med vänliga hälsningar

Marco Sätherblom

Sekreterare Nacka Schack- och Idrottsklubb

Protokoll från årsmöte i Nacka Schack- och Idrottsklubb

Protokoll från årsmöte i Nacka Schack- och Idrottsklubb

Tid: tisdagen den 18 april 2017 kl. 17.00
Plats: Vilans skola, Kvarnholmen, Nacka

Närvarande: Simon Söderlund, Vladimir Mytsko, Olga Lougovaia, Mikael Nordström, Marco Sätherblom, Mikael Sandberg, Åke Blomqvist, Christer Sahlberg, Svante Wedin, Rune Ljungberg, Viktor Thorell, Nicholas Hjelmberg, Jan-Ingemar Ärnström, Staffan Eriksson, Göran Klar, Claudia Manzauares, Gabriela Aaltonen, Martin Aaltonen, Viktor Koffman, Liam Westin Sjöberg, Liam Klahr, Teddy Goitom, Axel Ornstein, Tore Kellquist.

 • 1 Tore Kellquist hälsade alla välkomna och vände sig till särskilt inbjudna gäster nämligen Svante Wedin, f d ordförande i Tyresö SK samt schacktränarna Göran Klar och Viktor Thorell. Senare skulle även stormästaren Axel Ornstein ansluta till årsmötet.  Efter årsmötesförhandlingarna skulle det bjudas på smörgåsar och som avslutning kaffe med en exklusiv schacktårta.
 • 2 Till mötets ordförande valdes Svante Wedin.§3 Till att föra protokollet från årsmötet valdes Tore Kellquist och till att jämte mötesordföranden justera protokollet utsågs Marco Sätherblom, tillika rösträknare.§4   Förklarades mötet behöringen utlyst.§5   Jouni Tuomainen framförde önskemål om att ta upp två frågor under punkten Övriga frågor nämligen elitsatsning och extraträning för barn. Med den kompletteringen beslöts att godkänna dagordningen.

  §6   Verksamhetsberättelsen, som varit utskickad i god tid till alla medlemmar, kommenterades av Tore Kellquist.

  §7   Kassören Mikael Sandberg redovisade det ekonomiska utfallet för det gångna verksamhetsåret.

  §8   Revisorn Jan-Ingemar Ärnström föredrog revisionsberättelsen och föreslog mötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Årsmötet beslöt at ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

  §9   Tore Kellquist kommenterade styrelsens förslag till arbetsplan, som också varit utskickad i god tid till alla medlemmar, Mötet godkände styrelsens arbetsplaner.

  §10  Beslöts att bibehålla nuvarande medlemsavgifter, dvs. 500 kr för senior och 100 kr för junior.

  §11  Mötet beslöt att till ordförande på ett år omvälja Staffan Eriksson och till styrelseledamöter på två år nyvälja Christer Sahlberg, Marco Sätherblom och Nicholas Hjelmberg samt till suppleanter på ett år omvälja Gunnar Wahlberg och nyvälja Olga Lougovaia och Felix Tuomainen. Tre ledamöter Mikael Sandberg, Jouni Tuomainen och Tore Kellquist valdes vid årsmötet 2016 till ledamöter på två år och har således ett år kvar på sina mandatperioder. Till revisor på ett år omvaldes Jan-Ingemar Ärnström.

  §12  Till valberedning beslöts att omvälja Sören Lövkvist, sammankallande, och Mikael Nordström.

  §13  Efter diskussion kring de frågor som Jouni väckt beslöts att hänskjuta dessa till styrelsen. Ett konstverk med schackmotiv som tilltänkt vandringspris i klubbmästerskap visades upp för årsmötet. Uppdrogs åt styrelsen att ta ställning till om och hur tavlan skulle användas.

  §14  Mötesordföranden förklarade mötet avslutat.

  Vid protokollet

Tore Kellquist

Justerare:
Marco Sätherblom          Svante Wedin                                                                                                        Mötesordförande

Verksamhetsberättelse för 2016

Nacka Schack- och Idrottsklubb

Verksamhetsberättelse för år 2016

Nacka Schack- och Idrottsklubb (NSIK) är en ideell förening för schack- och idrottsintresserade. Klubben bildades den 5 maj 2015 med den uttalade uppgiften att främja Intresset för schack genom olika arrangemang och med särskild fokus på skolungdomar.

Efter att startåret 2015 mest gått åt till att planera den kommande verksamheten har Nacka Schack- och Idrottsklubb (NSIK) på det hela taget haft en positiv utveckling under det gångna året. Vid årsskiftet var vi 50 medlemmar, varav 31 juniorer och 19 seniorer. Under året har Orminge SK avvecklats som självständig klubb och inlemmats i NSIK.  Fram till våren 2016 bedrevs spel på två platser, Tollare Folkhögskola och Vilans skola på Kvarnholmen. Efter hand avtog tyvärr intresset för spel på Tollare och spelkvällarna där lades ner och allt spel koncentrerades till Vilans skola. Vilans skolledning har visat en stor generositet gentemot schackklubben genom att gratis upplåta lokaler. Tisdagarna har blivit en uppskattad mötesplats för såväl yngre som äldre. Den schackskola som bedrevs på Tollare av Jan Sellberg har fått en fortsättning på Vilan nu under ledning av Nicholas Hjelmberg.

Schackklubben har under året träffat ett avtal med Nacka kommun om ett pilotförsök med ”ämnescheck”. Projektet syftar till att efter skoltid träna elever i schack till gagn för kunskapsinlärningen. Varje grupp har träffats en gång i veckan under ledning av var sin schacktränare. Christer Sahlberg har lett försöksverksamheten i Älta skola, Per Eklund har haft hand om elevgruppen på Björknässkolan och Nicholas Hjelmberg har svarat för träningen av elever i Skuru skola. Försöket omfattar ett 40-tal elever i de tre skolorna och ska pågå fram till och med februari 2017. Projektet är det första i sitt slag i landet och har väckt intresse och nyfikenhet från andra klubbar.

Schackklubben verkar också för schackträning på andra håll. Med hjälp av Rune Ljungberg från Stockholms Schackförbund har schackundervisning bedrivits i några skolors fritidsverksamhet bl.a. Skuru skola, Björknässkolan och Sågtorps skola.

NSIK ställde under hösten för första gången upp i Stockholmsmästerskapet, division 6. Lagtävlingen avslutas under våren 2017.

Styrelsen

Förutom flera kontakter inom styrelsen underhand har fyra protokollförda möten ägt rum.

Styrelsen har bestått av
Staffan Eriksson, ordförande
Mikael Sandberg, kassör
Tore Kellquist, sekreterare
Jouni Tuomainen, ledamot
Åke Blomkvist, ledamot
Felix Tuomainen, ledamot
Gunnar Wahlberg, suppleant
Christer Johansson, suppleant
Revisor
Jan Ingemar Ärnström

Valberedning

Sören Lövkvist, sammankallande
Mikael Nordström

Årsmötet 2017

Alla medlemmar hälsas välkomna till schackklubbens årsmöte tisdagen den 18 april kl. 17.00 på Vilans skola på Kvarnholmen.. Vi bjuder på smörgås och schacktårta. Föräldrar, som önskar följa med sina juniorer, är också välkomna att delta.

Anmälan om deltagande senast den 10 april till tore.kellquist@telia.com

Föredragningslista
 1. Förklaring att årsmötet är stadgeenligt utlyst och öppnat
 2. Val av mötets ordförande samt sekreterare
 3. Val av justerare tillika rösträknare
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse
 5. Revisorns berättelse
 6. Styrelsens ansvarsfrihet
 7. Motioner och förslag
 8. Styrelsens förslag till arbetsplan
 9. Fastställande av medlemsavgifter
 10. Val av
  – Ordförande och suppleanter på ett år
  – Styrelseledamöter och revisorer på två år
  – Valberedning
 11. Övriga frågor
 12. Avslutning

Kallelse till årsmöte

Alla medlemmar hälsas välkomna till schackklubbens årsmöte tisdagen den 18 april kl. 17.00 på Vilans skola på Kvarnholmen.. Vi bjuder på smörgås och schacktårta. Föräldrar, som önskar följa med sina juniorer, är också välkomna att delta.

Anmälan om deltagande senast den 10 april till tore.kellquist@telia.com

Föredragningslista
 1. Förklaring att årsmötet är stadgeenligt utlyst och öppnat
 2. Val av mötets ordförande samt sekreterare
 3. Val av justerare tillika rösträknare
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse
 5. Revisorns berättelse
 6. Styrelsens ansvarsfrihet
 7. Motioner och förslag
 8. Styrelsens förslag till arbetsplan
 9. Fastställande av medlemsavgifter
 10. Val av
  – Ordförande och suppleanter på ett år
  – Styrelseledamöter och revisorer på två år
  – Valberedning
 11. Övriga frågor
 12. Avslutning