Årsmöte 2024

Alla medlemmar hälsas välkomna till Nacka Värmdö schackklubbs årsmöte onsdagen den 15 maj kl.  17.00 på Jensen skola i Sickla. Vi bjuder på smörgås och schacktårta. 

Föräldrar, som önskar följa med sina juniorer, är också välkomna att delta.

Anmälan om deltagande senast den 14 maj på nackaschack.com.

 • Föredragningslista
 • Förklaring att årsmötet är stadgeenligt utlyst och öppnat
 • Val av mötets ordförande samt sekreterare
 • Val av justerare tillika rösträknare
 • Styrelsens verksamhetsberättelse
 • Revisorns berättelse
 • Styrelsens ansvarsfrihet
 • Motioner och förslag
 • Styrelsens förslag till arbetsplan
 • Fastställande av medlemsavgifter
 • Val av
  • Ordförande och suppleanter på ett år
  • Styrelseledamöter och revisorer på två år
  • Valberedning
 • Övriga frågor
 • Avslutning 

En kommentar till “Årsmöte 2024”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *