Träningar och tävlingar inställda tills vidare

Tyvärr går smittspridningen i Region Stockholm åt fel håll. Folkhälsomyndigheten har utfärdat nya och skärpta råd, och klubben har av Stockholms Schackförbund uppmanats att följa dessa råd. Mot bakgrund av detta så kommer de fysiska schackträningarna att läggas på is tillsvidare. Med det sagt, så kan klubben komma att bedriva verksamhet online. Mer information om detta kommer i så fall framöver.

Med varma schackhälsningar och med hopp om att snart kunna återgå till våra normala liv.