Invigning

Invigning
Jag/vi kommer till Nacka Värmdö SK:s invigning torsdagen den 22 augusti klockan 17.00 i Värmdö kulturhus.