Verksamhetsberättelse för 2016

Nacka Schack- och Idrottsklubb

Verksamhetsberättelse för år 2016

Nacka Schack- och Idrottsklubb (NSIK) är en ideell förening för schack- och idrottsintresserade. Klubben bildades den 5 maj 2015 med den uttalade uppgiften att främja Intresset för schack genom olika arrangemang och med särskild fokus på skolungdomar.

Efter att startåret 2015 mest gått åt till att planera den kommande verksamheten har Nacka Schack- och Idrottsklubb (NSIK) på det hela taget haft en positiv utveckling under det gångna året. Vid årsskiftet var vi 50 medlemmar, varav 31 juniorer och 19 seniorer. Under året har Orminge SK avvecklats som självständig klubb och inlemmats i NSIK.  Fram till våren 2016 bedrevs spel på två platser, Tollare Folkhögskola och Vilans skola på Kvarnholmen. Efter hand avtog tyvärr intresset för spel på Tollare och spelkvällarna där lades ner och allt spel koncentrerades till Vilans skola. Vilans skolledning har visat en stor generositet gentemot schackklubben genom att gratis upplåta lokaler. Tisdagarna har blivit en uppskattad mötesplats för såväl yngre som äldre. Den schackskola som bedrevs på Tollare av Jan Sellberg har fått en fortsättning på Vilan nu under ledning av Nicholas Hjelmberg.

Schackklubben har under året träffat ett avtal med Nacka kommun om ett pilotförsök med ”ämnescheck”. Projektet syftar till att efter skoltid träna elever i schack till gagn för kunskapsinlärningen. Varje grupp har träffats en gång i veckan under ledning av var sin schacktränare. Christer Sahlberg har lett försöksverksamheten i Älta skola, Per Eklund har haft hand om elevgruppen på Björknässkolan och Nicholas Hjelmberg har svarat för träningen av elever i Skuru skola. Försöket omfattar ett 40-tal elever i de tre skolorna och ska pågå fram till och med februari 2017. Projektet är det första i sitt slag i landet och har väckt intresse och nyfikenhet från andra klubbar.

Schackklubben verkar också för schackträning på andra håll. Med hjälp av Rune Ljungberg från Stockholms Schackförbund har schackundervisning bedrivits i några skolors fritidsverksamhet bl.a. Skuru skola, Björknässkolan och Sågtorps skola.

NSIK ställde under hösten för första gången upp i Stockholmsmästerskapet, division 6. Lagtävlingen avslutas under våren 2017.

Styrelsen

Förutom flera kontakter inom styrelsen underhand har fyra protokollförda möten ägt rum.

Styrelsen har bestått av
Staffan Eriksson, ordförande
Mikael Sandberg, kassör
Tore Kellquist, sekreterare
Jouni Tuomainen, ledamot
Åke Blomkvist, ledamot
Felix Tuomainen, ledamot
Gunnar Wahlberg, suppleant
Christer Johansson, suppleant
Revisor
Jan Ingemar Ärnström

Valberedning

Sören Lövkvist, sammankallande
Mikael Nordström

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *