Arbetsplan för 2017

Förslag till arbetsplan för 2017 (Bilaga till årsmötesprotokoll för 2017)

Spellokal

Vilans skola förblir klubbens fasta mötesplats för spel på tisdagskvällar

Tollare folkhögskola står fortsatt till förfogande som spelplats men som läget är nu lär den inte bli aktuell på ett bra tag.

Tävlingar i egen regi

Tre tävlingar i egen regi blir aktuella att genomföras under verksamhetsåret. Det gäller
– dels klubbmästerskap, varav en som blixt, för egna medlemmar
– dels ett Nackamästerskap öppet för alla
– dels en särskild tävling för deltagarna i pilotförsöket med ”ämnescheck”

Klubbmästerskapet planeras äga rum under våren

Vad gäller Nackamästerskapet kan det tidigast bli aktuellt efter sommaren eftersom det kräver en hel del planering.

Deltagande i lagtävlingar

För säsongen 2017 – 2018 räknar vi med att anmäla ett eller ev. två lag till Stockholmsserien. Klubben är öppen för att möta enskilda grannföreningar antingen på hemma- eller bortaplan.

Kommunikation och marknadsföring

Fortlöpande information och inlägg på NackaSchack/Facebook
Uppdatering av hemsidan
Aktuell information till medlemmarna via epost
Affischer och flygblad för lokal spridning på skolor och allmänna mötesplatser

Ta reda på om det finns ett behov av samt inte minst ekonomiska förutsättningar för att ta fram ett åttasidigt informationsblad med intervjuer, reportage och artiklar om schackklubbens verksamhet

Kommunalt finansieringsstöd

Det finns möjligheter att söka kommunalt finansieringsstöd. Det gäller
– dels lokalt aktivitetsstöd, som söks i februari varje år och avser föregående års verksamhet
– dels administrationsbidrag till juniorverksamhet, som söks i maj
– dels bidrag till projekt, som söks när det kan bli aktuellt.

För schackklubben gäller det att bevaka dessa möjligheter.

Projekt

En projektidé som sannolikt skulle få kommunalt gehör skulle kunna vara att arrangera möten mellan nyanlända och inhemska ungdomar med syftet att bidra till ökad integration.

En andra omgång av pilotförsöket med ”ämnescheck” bör övervägas och därför tas upp till diskussion med Nacka kommun.

Schackkurser för pensionärer i samarbete med SPF och PRO

Nacka utmärker sig genom att ha några av landets främsta juniorer.  Även om schackklubbens huvuduppgift är att främja intresset för schack bland skolungdomar i största allmänhet bör vi inte utesluta en särskild satsning på talangfulla ungdomar. Förutsättningar att samla en grupp om tio talanger, som tränas av ett par skickliga schacktränare, bör prövas.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *